ANDRA EVENEMANG / SIDE PROGRAMS

På lördag

De här andra evenemangen ska genomföras om det finns tillräckligt med anmälningar, vilket ska bekräftas per epost med mera info.

  • kl./at 13:00 guidad promenad i Neristan (1,5 h) (inkl. guidning + kaffe servering i Skeppargården) för minst 10 personer

Pris 11-13 € betalas till guiden

  • kl. 13:00 Guidad rundtur (ca 3 h) till Jakobstad via sju broars vägen, guidad tur i Aspegrens trädgård, kaffepaus på cafeterian.

Estimerat pris 20-25 € ska betalas i bussen.

  • kl. 15:00 och 18:00 musikdrama om emigrationen från Ullava, teater Pystymehtä på stadsteatern www.lipputoimisto.fi
  • kl. 15:00 Jackson Haines kammarmusikals premiär i Karleby Rådhuset, Mannerheimplats 5. Biljetter ska reserveras  www.lipputoimisto.fi  á 20€

On Saturday

The following side programs will be organised, if there are enough participants, which will be confirmed and more info will be provided by email.

  • at 13:00 guided tour in the Old city of Kokkola (1,5 h) (incl. guiding + coffee at Laivurintalo), for minimum 10 persons

Price 11-13 € to be paid to the guide

  • at 13:00 sightseeing tour to the neighbouring city of Pietarsaari along the coastline Road of seven bridges, guided tour at the Aspegren garden, where beverages are available in the cafe. Duration about 3 h.

Estimated price 20-25€ to be paid in the bus.

  • at 15:00 and 18:00 music drama regarding emigration to America from the village of Ullava, by theater Pystymehtä at the city theater www.lipputoimisto.fi
  • at 15:00 Jackson Haines chamber musical premiere at the old city hall, Raatihuone, Mannerheiminaukio 5. Tickets to be reserved  www.lipputoimisto.fi  á 20€